Spirometry Bodypletyzmografia Ergopirometry
Spirometry


2017-12-22
Wesołych świąt od firmy MES
2017-11-08
Wyeliminowanie przewodów powietrznych, dzięki cyfrowemu przetwornikowi sygnału przepływu, umieszczonemu przy głowicy pneumotachograficznej
2017-10-13
MEDICA 2017 13-16 listopada 2017

bg

Firma MES Sp. z o.o. powstała w Krakowie, w 1993 roku. Najważniejszym kierunkiem działalności firmy jest produkcja aparatury przeznaczonej do diagnostyki czynnościowej układu oddechowego człowieka. Własna konstrukcja głowicy mierzącej przepływy powietrza, jest unikalnym rozwiązaniem, chronionym patentem RP nr 173767 i stanowi podstawowy element pomiarowy wszystkich urządzeń produkowanych przez MES. Naszymi głównymi produktami są spirometry, ergospirometry i rhinomanometry wchodzące w skład systemu Lungtest.

W ofercie firmy MES znajdują się:
Spirometry ( spirometer ) – LUNGTEST Mobile, Lungtest Handy, LUNGTEST 1000, LUNGTEST 1000SB, LUNGTEST 1000S
Moduły dodatkowe: ISPA, FRC TEST, NEP, BODYPLETYZMOGRAFIA, BABYPLETYZMOGRAFIA, DYFUZJA, REGULACJA ODDYCHANIA, PULSOKSYMETRIA,
COMPLIANCE, BABYCOMPILANCE, RRS, DRT, WZORZEC ODDECHOWY, WZORZEC ODDECHOWY Z PO.1, PIPE, MODUŁ POMIARU WARUNKÓW OTOCZENIA, OXY TEST 2000M
Ergospirometry ( ergospirometer )– START 2000, START 2000M i VO2MAX Finder
Rhinomanometry – RHINOTEST 500 i RHINOTEST 1000
Pulsoksymetr – OXY-TEST 2000
Kaszlometr – MESCoughAnalyser

Ważną gałęzią zainteresowania naszej firmy, jest projektowanie i konstrukcja aparatury pomiarowej na zlecenie instytucji badawczych. Produkowana przez MES aparatura diagnostyczna znalazła ogromne uznanie na rynku polskim i  jest również, od wielu lat, przedmiotem eksportu do 22 państw. Popularność aparatury ze znakiem firmowym MES powiększa polityka firmy w stosunku do użytkownika. MES gwarantuje użytkownikom nieodpłatne przekazywanie wszystkich nowych wersji oprogramowania, możliwych do instalacji w zakupionej w MES aparaturze. Każdy spirometr, ergospirometr, rhinomanometr z logo MES,  produkujemy w oparciu o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie elektroniki, informatyki oraz nauk medyczno-technicznych, przy wdrożonych  i stale doskonalonych systemach zarządzania jakością, zgodnych  z normami ISO 13485:2012 i ISO 9001:2008.

bg

Wszelkie prawa zastrzeżone
MES Sp. z o.o. 32-050 Skawina ul.Krakowska 87
tel/fax. +48 12-2690209      +48 12-2637767      +48 12-2620171      +48 12-2620166
e-mail: mes@mes.com.pl


Rejestracja: Sąd Rejestrowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr. 0000178470.
NIP: PL6770004379. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000,00 zł


Projekt i wykonanie: UNINET POLSKA