Spirometry Bodypletyzmografia Ergopirometry

 

 
2017-11-08
Wyeliminowanie przewodów powietrznych, dzięki cyfrowemu przetwornikowi sygnału przepływu, umieszczonemu przy głowicy pneumotachograficznej


Wprowadziliśmy bardzo istotną zmianę w konstrukcji naszych urządzeń, która pozwoliła na rezygnację z przewodów powietrznych, doprowadzających sygnały różnicy ciśnień z króćców pomiarowych, naszej sprawdzonej przez lata głowicy pneumotachograficznej MES DV40, do czujnika umieszczonego w obudowie urządzenia. Opracowaliśmy i zarejestrowaliśmy w Urzędzie Patentowym RP wynalazek, którego istotą jest umieszczenie czujników ciśnienia wraz z przetwornikami cyfrowymi, bezpośredni przy głowicy pneumotachogreaficznej i przesyłanie kablem, sygnału mierzonego przepływu w postaci cyfrowej, do głównego urządzenia. Możemy teraz powiedzieć, że dysponujemy cyfrową głowicą pneumotachograficzną, która będzie kluczowym elementem wszystkich naszych nowych urządzeń.

grafika2_800

Wszelkie prawa zastrzeżone
MES Sp. z o.o. 32-050 Skawina ul.Krakowska 87
tel/fax. +48 12-2690209      +48 12-2637767      +48 12-2620171      +48 12-2620166
e-mail: mes@mes.com.pl


Rejestracja: Sąd Rejestrowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr. 0000178470.
NIP: PL6770004379. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000,00 zł


Projekt i wykonanie: UNINET POLSKA