Spirometry Bodypletyzmografia Ergopirometry

 

 
Oferujemy urządzenia wykorzystywane do badań czynnościowych układu oddechowego oparciu o nowoczesną opatentowana głowicę pomiarową. Nasze urządzenia spełniają najnowsze wymagania standardów ERS i ATS.


    
Cyfrowy przetwornik sygnału przepływu, umieszczony przy głowicy pneumotachograficznej

Cyfrowy przetwornik sygnału przepływu, umieszczony przy głowicy pneumotachograficznej Wprowadziliśmy bardzo istotną zmianę w konstrukcji naszych urządzeń, która pozwoliła na rezygnację z przewodów powietrznych, doprowadzających sygnały różnicy ciśnień z króćców pomiarowych, naszej sprawdzonej przez lata głowicy pneumotachograficznej MES DV40, do czujnika umieszczonego w obudowie urządzenia. Opracowaliśmy i...


Wszelkie prawa zastrzeżone
MES Sp. z o.o. 32-050 Skawina ul.Krakowska 87
tel/fax. +48 12-2690209      +48 12-2637767      +48 12-2620171      +48 12-2620166
e-mail: mes@mes.com.pl


Rejestracja: Sąd Rejestrowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr. 0000178470.
NIP: PL6770004379. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000,00 zł


Projekt i wykonanie: UNINET POLSKA