Spirometry Bodypletyzmografia Ergopirometry

 

 
Lungtest 1000 (Opcje dodatkowe)

W listopadzie 2006r, podążając za najnowszymi wytycznymi odnośnie prawidłowego wykonywania badań, firma MES wprowadziła zmiany do oprogramowania spirometrów Lungtest 1000, Lungtest 1000 SB i Lungtest 1000 S. Po tych zmianach  oprogramowanie spirometrów spełnia wszystkie zalecenia ustalone w 2005 na kongresie European Respiratory Society (ERS) w Kopenhdze.

Spirometr Lungtest 1000 jest stacjonarnym modułowym systemem do badań pulmonologicznych wykorzystującym komputerową analizę przeprowadzonych pomiarów. Oprogramowanie Lungtest 1000 zostało zaimplementowane w systemie operacyjnym Windows. Koncepcja taka umożliwia praktycznie nieograniczoną rozbudowę systemu badań o nowe elementy.
 
Spirometr Lungtest 1000 produkowany jest w trzech podstawowych wersjach:
 
 • Lungtest 1000 z nieograniczoną możliwością rozbudowy o dodatkowe opcje
 • Lungtest 1000 S i Lungtest 1000 SB z ograniczoną możliwością rozbudowy. 
 
Program obsługujący wszystkie wersje spirometru Lungtest 1000 jest zgodny ze standardami ERS/ATS z 2005 roku i kontroluje poprawność wykonania badań zgodnie z zaleceniami ERS/ATS. Tylko prawidłowo wykonane badanie spirometr Lungtest 1000 rejestruje z komunikatem o zgodności wykonania z zaleceniami ERS/ATS.
Warunki krytyczne zapewniające, że przeprowadzony test spirometryczny jest prawidłowy:
a) czas wydechu tex > v = 6(3)s
b) zarejestrowane zostały min. 3 prawidłowe w tym dwie powtarzalne krzywe przy prawidłowym kryterium powtarzalności:
               - różnica pomiędzy dwiema największymi wartościami dla FVC i FEV1 nie może być większa od 150 ml
c) TPEF < 300 ms
d) BEV < 5% FVCex lub < 150ml

zdjcie_lungtest1000_600

 
arrow Podstawowe zalety:
 
 • automatyczna kontrola poprawności wykonania badania
 • automatyczna ocena próby rozkurczowej
 • automatyczne wyznaczenie klasy powtarzalności badań wg. ATS
 • nowoczesne głowice pneumotachograficzne
 • natychmiastowa gotowość do pracy po wymianie głowicy pneumotachograficznej
 • porównywanie wyników z wartościami należnymi
 • system motywacyjny dla dzieci
 • normy dla dzieci od lat czterech opracowane przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce
 • obliczanie wartości odchyleń standardowych i percentyli
 • możliwość transmisji wyników do programów statystycznych
 • możliwość autonomicznego wykorzystania komputera
 • możliwość instalacji do własnego komputera
 
arrow Dane pacjenta
 
Spirometr umożliwia wprowadzenie następujących danych pacjenta:
 
 • w wersji LUNGTEST 1000 S: imię, nazwisko, data urodzenia, waga, wzrost, płeć, numer identyfikacyjny
 • w wersjach LUNGTEST 1000 i LUNGTEST 1000 SB dodatkowo: adres zamieszkania, miejsce pracy,
 • zakład ubezpieczający, rodzaj schorzenia, nazwisko lekarza prowadzącego, rozpoznanie, nr historii choroby, oddział szpitala, nazwisko wykonującego badanie.
 
arrow Badania standardowe
 
Spirometria - wyznaczane parametry: VC, IC, ERV, TV, IRV, MV, BF.
Krzywa przepływ-objętość - wyznaczane parametry: FEV 0.5, FEV 1, FEV 2, FEV 3, FEV 6, FVC EX, VPEF,PEF, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FEF 75/85, FEF 25/75, MEF 50% FVC EX, FEV 1% FVC EX, TC 25/50, MTT, TPEF, FET, AEX, FVC IN, VPIF, PIF, MIF 50, FIV 1, FEV 1% FVC IN, FEV 1% VC, VCmax, FEV 1% VCmax, BEV
Maksymalna dowolna wentylacja minutowa - wyznaczane parametry: MVV, BF, BR.
 
arrow Badanie po podaniu leku
 
W przypadku wykonania pacjentowi powtórnego badania po podaniu leku wyniki drugiego badania są podawane w odniesieniu do wyników badania wykonanego przed podaniem leku. Każde badanie wstępne otrzymuje oznaczenie PRE a badanie po leku jest oznaczane POST w celu ułatwienia interpretacji zarejestrowanych wyników.
 
arrow Baza danych
 
Spirometr Lungtest 1000 wyposażony jest w bazę danych umożliwiającą archiwizację, wyszukiwanie oraz opracowywanie wyników wykonanych badań. Możliwe jest przesyłanie wyników wybranych badań do standardowych programów statystycznych. Opcjonalnie baza danych może wspłópracować z systemem sieciowym HL7.
 
arrow Wydruki
 
Spirometr umożliwia wydruki wyników i porównań wyników na drukarce kolorowej lub jednobarwnej w formatach zaprojektowanych przez Użytkownika.
 
arrowParametry techniczne
 
 • Zakres mierzonego przepływu ± 18 l/s
 • Dokładność pomiaru przepływu < 2 %
 • Rozdzielczość pomiaru przepływu ± 10 ml/s
 • Zakres mierzonej objętości ± 10 l
 • Dokładność pomiaru objętości < 2 %
 • Rozdz. pomiaru objętości ± 10 ml
 • Wymiary 259x247x75 mm
 • Masa (bez komputera i drukarki) 2 kg
 • Zasilanie 230 V, 50 Hz
 • Pobór mocy 30 VA
 • Głowica pomiarowa MES TYP DV 40
 • Przestrzeń martwa DV 40 40 ml
 • Opór głowicy DV 40 < 0,9 cmH2O/l/s (przy przepływie 12 l/s)
 
arrow Zalety głowicy naszej konstrukcji:
 
 • nie wymaga cechowania przed badaniem
 • nie zmienia parametrów w czasie badania
 • absolutnie powtarzalne parametry
 • wysoka czułość i rozdzielczość
 • sterylna dla każdego pacjenta
 • łatwa sterylizacja w całości
 • bez elementów ruchomych
 • mała przestrzeń martwa
 • małe opory przepływu
 • bez układu grzania

Gwarantujemy użytkonikom nieodpłatne najnowsze wersje oprogramowania do zakupionych modułów pomiarowych w czasie i po okresie gwarancji.


KARTA PRODUKTU  PDF  ikonapdf_3-> pobierz

ikonapdf  Aby wyświetlić kartę produktu musisz mieć zainstalowany Adobe Acrobat Reader.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
MES Sp. z o.o. 32-050 Skawina ul.Krakowska 87
tel/fax. +48 12-2690209      +48 12-2637767      +48 12-2620171      +48 12-2620166
e-mail: mes@mes.com.pl


Rejestracja: Sąd Rejestrowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr. 0000178470.
NIP: PL6770004379. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000,00 zł


Projekt i wykonanie: UNINET POLSKA