Spirometry Bodypletyzmografia Ergopirometry

onas_01

                                                                                                                                                                                                                             arrow aktualności

 

Firma MES została założona w 1993 roku w Krakowie. Od początku działalności MES zajmuje się konstrukcją, produkcją, handlem i serwisem aparatury medycznej, co pozostaje w zgodzie z wieloletnim doświadczeniem i zainteresowaniami jej założycieli. Podstawowym kierunkiem działalności firmy jest produkcja aparatury przeznaczonej do diagnostyki czynnościowej układu oddechowego człowieka. Głównym produktem firmy jest seria spirometrów, ergospirometrów i rhinomanometrów wchodzących w skład systemu Lungtest. Modułowa budowa daje możliwość rozbudowania spirometrów do systemów umożliwiających wykonanie pełnej klinicznej diagnostyki w zakresie mechaniki oddychania. Koncepcja systemu Lungtest powstała całkowicie w MES. Główny nacisk został położony na zabezpieczenie przed mogącym wystąpić zakażeniem, grożącym pacjentowi przy dotychczas stosowanej praktyce wykonywania badań. Dogłębna znajomość problematyki techniki i fizjologii wykonywania badań pulmonologicznych i fizyki pomiarów przepływu oraz długie miesiące prób i testów zaowocowały konstrukcją unikalnej głowicy pneumotachograficznej. Głowica jest chroniona patentem nr 173767. Nowa głowica jest podstawowym elementem pomiarowym wszystkich aparatów mierzących przepływ i objętość, produkowanych przez MES. Szybka i prosta wymiana całej głowicy pneumotachograficznej zapewnia pełne bezpieczeństwo każdemu badanemu pacjentowi. Konstrukcyjne zmniejszenie oporów przepływu powietrza wewnątrz głowicy gwarantuje osobom badanym zbliżone do fizjologicznych warunki oddychania. Szeroki zakres pomiarowy głowicy pozwala na stosowanie jej z powodzeniem zarówno w badaniach spirometrycznych i rhinomanometrycznych jak i w medycynie sportowej. Produkowana przez MES aparatura diagnostyczna znalazła ogromne uznanie na rynku polskim, a świadczą o tym dobitnie setki instalacji w całym kraju w najbardziej renomowanych placówkach medycznych. Aparatura wyprodukowana w naszej firmie jest również, od wielu lat, przedmiotem eksportu do 22 państw europejskich, azjatyckich i afrykańskich. Popularność aparatury ze znakiem firmowym MES powiększa polityka firmy w stosunku do użytkownika. Sprzedaż aparatury powiązana jest zawsze ze szkoleniem użytkownika w zakresie obsługi i techniki wykonywania badań, MES gwarantuje użytkownikom nieodpłatne przekazywanie wszystkich nowych wersji oprogramowania, możliwych do instalacji w zakupionej w MES aparaturze. Firma gwarantuje również możliwość rozbudowy i modernizacji zakupionego sprzętu bez względu na datę jego produkcji. Osobną dziedziną zainteresowania firmy jest projektowanie i konstrukcja aparatury pomiarowej na zlecenie instytucji badawczych takich jak Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie i w Rabce, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Akademia Muzyczna w Warszawie.  W wyniku współpracy z ośrodkami naukowymi powstał szereg unikalnych systemów diagnostycznych: zestaw do analizy cyklu oddechowego, zestaw do pomiarów czasu relaksacji przepony, system motywacyjny do pomiarów spirometrycznych u dzieci, urządzenie do badania podatności płuc u noworodków, 24-ro godzinny rejestrator kaszlu pacjenta, system równoległej rejestracji przepływów w dwóch kanałach nosowych i ustach, bodypletyzmograf do testów fonacyjnych mających na celu ocenę wydolności narządu głosowego i układu oddechowego oraz uniwersalny wielokanałowy system akwizycji danych pomiarowych. Posiadamy stabilną kadrę inżynierów i techników, z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, która stanowi olbrzymi potencjał w stałym, dynamicznym rozwoju firmy. Nasze wyroby produkujemy w oparciu o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie elektroniki, informatyki i nauk medyczno-technicznych oraz stosujemy własne, unikalne rozwiązania patentowe.


W asortymencie firmy MES Sp. z o.o. znajdują się:

Spirometr:

- Lungtest Mobile - mały, przenośny spirometr diagnostyczny z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem i wbudowaną drukarka termiczną
- Lungtest Handy - mały, przenośny spirometr diagnostyczny zasilany i sterowany poprzez złącze USB komputera
- Lungtest 1000, 1000SB, 1000S - stacjonarne, modułowe,  diagnostyczne systemy spirometryczne obsługiwane przez PC

Moduły dodatkowe rozszerzające diagnostykę układu oddechowego:

- ISPA - przeznaczony do wziewnych prowokacji alergologicznych
- FRC TEST - przeznaczony do pomiaru objętości zalegającej RV oraz FRC i TLC
- NEP - pomiar ograniczenia przepływów metodą negatywnych impulsów ciśnieniowych
- BODYPLETYZMOGRAFIA - przeznaczony do diagnostyki bodypletyzmograficznej
- BABYPLETYZMOGRAFIA - przeznaczony do diagnostyki bodypletyzmograficznej niemowląt i małych dzieci
- DYFUZJA - przeznaczony do wyznaczania pojemności dyfuzyjnej tlenku węgla DLCO
- REGULACJA ODDYCHANIA - przenaczony do kompleksowej diagnostyki w zakresie mechaniki oddychania (hiperkapnia, hipoksja itp.)
- COMPLIANCE - przeznaczony do pomiarów podatności dynamicznej i statycznej
- BABY COMPILANCE - przeznaczony do pomiarów podatności oddechowej, metodą wykorzystującą odruch Herringa-Breuera
- RRS - pomiar oporów oddechowych metodą okluzji
- DRT - pomiar czasu relaksacji przepony
- WZORZEC ODDECHOWY - pomiar wzorca oddechowego
- WZORZEC ODDECHOWY Z PO.1 - pomiar wzorca oddechowego i napędu P0.1
- PIPE- pomiar maksymalnych ciśnień wdechowych i wydechowych
- ELEKTRONICZNY POMIAR WARUNKÓW OTOCZENIA - elektroniczna, automatyczna stacja pogodowa
- OXY TEST 2000M - pomiar saturacji z wizualizacją fali pletyzmograficznej.

Ergospirometr:
 – START 2000 - stacjonarny, na stałe zabudowany w wózku system do badan wysiłkowych w laboratorium
 - VO2maxFinder - stacjonarny, lekki, łatwo transportowalny system do badan wysiłkowych w laboratorium
 - START 2000M - ergospirometr do badań wysiłkowych w terenie

Rhinomanometr (Rynomanometr):
 – RHINOTEST 500 - mały, samodzielny, przenośny rhinomanometr diagnostyczny
 - RHINOTEST 1000 - stacjonarny, diagnostyczne systemy rhinomanometryczny obsługiwany przez PC

Pulsoksymetr – OXY-TEST 2000M - mały,diagnostyczny pulsoksymetr zasilany i sterowany poprzez złącze USB komputera

Kaszlometr – MESCoughAnalyser-  indywidualny, dobowy rejestrator incydentów kaszlu pacjent


Osiągnięcia firmy MES

 • Opracowanie unikatowych w skali europejskiej rozwiązań w ramach tematów Komitetu Badań Naukowych dla Instytutu Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie.

 • Wdrożenie do produkcji i sprzedaży wyżej wymienionych opracowań.

 • Opracowanie systemu z Kabiną Foniatryczną w ramach Komitetu Badań Naukowych dla Akademii Muzycznej w Warszawie.

 • Opracowanie własnej głowicy pneumotachograficznej do pomiaru przepływu powietrza i uzyskanie patentu Rzeczpospolitej Polskiej nr 173767.

 • Opracowanie systemu zamykacza do pomiarów oporów oddechowych i uzyskanie patentu Rzeczpospolitej Polskiej nr 213374.

 • Opracowanie systemu mocowania głowicy pneumotachograficznej i uzyskanie patentu Rzeczpospolitej Polskiej nr 195041.

 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji szeregu unikatowych rozwiązań w dziedzinie mechaniki oddychania przy współpracy z Instytutami Naukowymi.

 • Współudział w opracowaniu artykułów naukowych publikowanych w fachowej prasie krajowej i międzynarodowej.

 • Przywoływanie aparatury naszej firmy w badaniach naukowych w Polsce i na arenie międzynarodowej


Nagrody:

 • Pierwsze Targi Producentów i Dystrybutorów Urządzeń i Produktów Dla Dzieci Chorych na Astmę i Alergię – 1995, nagroda za spirometry.

 • Drugie Targi Producentów i Dystrybutorów Urządzeń i Produktów Dla Dzieci Chorych na Astmę i Alergię – 1996, nagroda za Rhinomanometr 500.

 • Trzecie Targi „Z Alergią – Normalnie”, nagroda za Lungtest 250 Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię.

 • Złoty medal za system Lungtest podczas Salonu Medycznego SALMED 97.

 • Nagroda Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie za działalność gospodarczą, wpis nr 58/1997.

 • Wyróżnienie podczas Trzecich Targów- Wystawa Liderów Nowoczesnych Technologii: Medycyna 99.

 • Dyplom Światowego Kongresu „Zastosowanie Osiągnięć Technologii i Nauki w Medycynie”


Nasza firma pragnie stale doskonalić swoje wyroby tak, aby jak najlepiej i jak najszybciej zaspokajać potrzeby naszych klientów, aby utrzymać pozycje lidera na polskim rynku oraz zwiększać eksport i zdobywać nowe rynki dla naszych produktów. Firma pragnie należeć do najbardziej przyjaznych dla klienta, spośród wszystkich firm działających w naszej branży.

 

To będzie nas pozytywnie wyróżniać wśród konkurencji.

 

Dla naszego przedsiębiorstwa oznacza to:

 • Spełnianie potrzeb naszych klientów poprzez oferowanie im niezawodnych wyrobów
  i usług,

 • Tworzenie wzajemnego zaufania i poszanowania wśród naszych partnerów handlowych i kooperujących, poprzez właściwą działalność i odpowiednią postawę,

 • Rozwijanie poczucia tożsamości i odpowiedzialności za firmę,

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i rozwój ich świadomości na rzecz jakości przez planowane i systematyczne prowadzenie szkoleń,

 • Doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO 13485:2012 i ISO 9001:2008 i zagwarantowane prowadzonymi planowymi auditami, przeglądami, działaniami zapobiegawczymi i działaniami korygującymi.

 

 

Tego typu wymagania to wyraz stałej poprawy procesów realizowanych w firmie. Aby sprostać trudnym zadaniom wszyscy pracownicy muszą być na bieżąco informowani o celach podejmowanych działań jakościowych i szkoleni w zakresie metod pozwalających na urzeczywistnianie założonych celów.

Przed nami stoją poważne zadania. Musimy tak kształtować odpowiednią atmosferę i warunki pracy, żeby każdemu pracownikowi dać szansę, by on mógł stawić czoła postawionym wyzwaniom. Tylko silna motywacja na rzecz poprawy jakości i zaangażowanie wszystkich pracowników pozwoli osiągnąć zamierzone efekty w zakresie wykonywanych produktów i usług. To pozwoli na przekazywanie wyłącznie bezbłędnych wyników pracy, i to zarówno klientom wewnętrznym jak i zewnętrznym, umożliwiając dalszy rozwój firmy i jej pracowników.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
MES Sp. z o.o. 32-050 Skawina ul.Krakowska 87
tel/fax. +48 12-2690209      +48 12-2637767      +48 12-2620171      +48 12-2620166
e-mail: mes@mes.com.pl


Rejestracja: Sąd Rejestrowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr. 0000178470.
NIP: PL6770004379. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000,00 zł


Projekt i wykonanie: UNINET POLSKA